Internet Of Things (IOT)

Trådløs dataopsamling

I en lang række sammenhænge vil der fremadrettet blive behov for måling, registrering og afrapportering. Vi har samlet alt, hvad der er brug for i C-Mac Insight og tilbyder den ideelle kommunikationsløsning, der indsamler data sikkert og omkostningseffektivt – med tydelige, overskuelige præsentationer på såvel stationære som mobile enheder.

Med C-Mac Insight IoT får du både en skræddersyet løsning og gennemprøvede komponenter, der gør det nemt, hurtigt og sikkert at komme godt i gang. C-Mac Insight er kendetegnet ved pålidelighed, lang levetid og brugervenlighed, hvilket kan dokumenteres af igangværende løsninger.

Anvendelsesområder

Dataopsamling med fokus på løbende måling og registrering, f.eks. forbrugsmåling, måling af tankindhold, måling af vandstand etc.

Overvågning med fokus på om et eller flere parametre ligger indenfor det definerede, tilladelige område, f.eks. maskinovervågning og temperaturkontrol i køle-/fryseanlæg. Varsling/alarmering via mail eller SMS kan tilknyttes.

Analyse med fokus på hvordan det givne anlæg/udstyr anvendes. Data kan eksempelvis fortælle, om nyindkøbt udstyr anvendes og perfomer som tiltænkt – om den forventede gevinst bliver indfriet. Er udstyret korrekt implementeret, og/eller er der behov for yderligere uddannelse.

Med tanke på fremtidens miljømæssige udfordringer og ambitioner vil C-Mac Insight med stor fordel kunne anvendes inden følgende områder:

 • Vandstandsændringer ved skybrud
 • Spildevandsflow og -overløb
 • Tankovervågning, septik- og trixtanke
 • Lagerovervågning, foder, granulater og træpiller
 • Overvågning, lokale brændstoftanke
 • Energimåling
 • Overvågning og dokumentation af køle/frysemontre
 • Temperaturmåling
 • Fugtighedskontrol

Til eksisterende anlæg

Vi leverer løsninger til eftermontering, så der opnås perspektivrige IoT-muligheder for dataopsamling til brug for servicering, driftsoptimering, overvågning m.v.

Til nye anlæg

Vi optimerer med OEM-løsninger, hvor vi i tæt samarbejde med den enkelte kunde
tilpasser anlægget med IoT som en integreret del af funktionaliteten.

Modulopbygget teknologi

Med sin modulopbygning baseret på en række gennemprøvede byggeklodser
samles C-Mac Insight ud fra kundespecifikke forhold i en plug and play løsning, der er klar til 
montering og drift. Derfor er der kun kort vej til en skræddersyet OEM-løsning, der 
håndterer konkrete udfordringer og problemstillinger. C-Mac Insight omfatter bl.a. følgende
moduler:

 • Closed loop indgang 4-20mA
 • Pulsindgang Binær
 • S0 tællerindgang
 • Temperaturmåling
 • Bus interface
 • Udstyr til trådløs kommunikation
 • Software til databehandling og -tolkning
 • Fremvisning som tabel eller kurver på PC, tablet og mobil
 • Datalevering til eksisterende managementsystem (SCADA/BMS)
 • Standardkonfiguration: Løbende status én gang i timen

Indsamlede data videresendes til en platform efter eget valg. Alternativt kan vi tilbyde
datafremvisning på en plaform fra Senti. Dette giver mulighed for at indlægge alarmer, overvåge grænseværdier og behandle/samkøre data inden præsentation.

C-Mac Insight opererer på de mest anvendte netværk, såvel abonnementsdrevne (NB-IoT, SigFox) som kundeejede (LoRa Wan, WiFi). Vi rådgiver om, hvad der er mest optimalt i den enkelte situation.

Har du spørgsmål?